Vi hjälper dig när tiden inte räcker till

Om oss

Vår historia

Affärsidé

Med lång erfarenhet från anläggningsbranschen är Welico ABs affärsidé att vara ett externt stöd i de projekt där ert företag saknar resurser. Vi kan gå in och stötta för att kapa tillfälliga toppar men har även möjlighet att lösa längre uppdrag och vi jobbar gärna som en integrerad del av er verksamhet. Vi erbjuder stöd inom de flesta delar av ett projekt, och är framför allt specialiserade på kalkyl, inköp, ekonomiuppföljning, kontraktsfrågor och prognos.

2014

2017

2020

Efter att ha varit anställd som allt ifrån entreprenadingenjör till regionchef valde Ola Wally 2014 att starta eget. Första uppdraget var att sitta som entreprenadingenjör i Älmbys Entreprenads projekt Haganäsleden där de byggde en ny infart till Älmhult och Ikea. Samarbetet med Älmby fortsatte flera år och innebar bl a hjälp med kalkyler, att ta fram ett nytt affärssystem samt organisering av ekonomiuppföljning för bolaget.

2017 vann Welico AB sin första offentliga upphandling som Resurskonsult Kontrakt/Ekonomi åt Trafikverket med placering i Hässleholm.

2020 vann Welico AB sitt andra kontrakt med Trafikverket. Återigen som Resurskonsult Kotrakt/Ekonomi men denna gång med placering i Helsingborg i projektet Dubbelspår Ängelholm - Maria Station.

Personal

Ola Wally

VD och Ägare


Kompetensmråden:

Kalkyl

Kontraktsfrågor

Inköp

Ekonomisystem

Produktionsekonomi

Prognos

Uppföljning